SERTIFISERT OPPLÆRING

Nordic House er godkjent tilbyder av Kompetanse Norge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

 

Vi bruker Nordic ID-modellen som vi har utviklet i samarbeid med Nordic Senter og lokale tilbydere. Denne består av 4 faser for å sikre god integrering av innvandrere og arbeidsinnvandrere.

 

Modellen er godt dokumentert av Høgkulen i Volda, Møreforskning AS og NRK.

Se video fra NRK her:

Skjermbilde 2018-08-13 kl. 22.32.59.png

FASE 1

1 DAG
  • Rekruttering

 

I denne fasen har vi fokus på å informere og kartlegge, samt rekruttering av kandidater som er motiverte for å etablere seg i Norge.

FASE 2

4 DAGER
  • Grunnkurs i språk og samfunnskunnskap

I denne fasen gjennomgår kandidaten et grunnkurs på sitt eget morsmål som gir innføring i viktige trekk ved det norske språket og samfunnet. 

FASE 3

33 DAGER
  • Språk- og kulturbad

 

Denne fasen gir kandidaten en innføring i norsk kultur og en nordmanns livsløp i tillegg til språkkunnskaper fra null til A2/B1.

FASE 4

100 DAGER
  • Profesjonsrettet kurs

  • Arbeidspraksis

  • Integrering gjennom kulturvert

I denne fasen får kandidaten tilpasset kursing i lovverk, kultur og praksis i norsk arbeidsliv samt  oppfølging på fritiden av kulturvert for å oppnå en varig og trygg integrering  i lokalsamfunnet.

Vi rekrutterer kontinuerlig og har hele tiden kurs gående i Spania og/eller Norge.

Kurset er tilgjengelig i sin helhet eller som faser beskrevet i NordicID-modellen.

Takk

Er du interessert i våre kurs? Ring oss, send en chat melding eller registrer din interesse her: