top of page

 Kvalifisert personell er en selvfølge, 

men nøkkelen til god omsorg handler også om personell som kan norsk språk og kultur

Nordic House

Nordic House tilbyr tjenester innen rekruttering, personalutleie, hjemmetjenester, kurs og integrering av innvandrere til det norske arbeidsmarkedet.

 

Vi har medarbeidere med lang erfaring innen pleie- og omsorgsarbeid, og leverer tjenester både i Spania og Norge. Vi tilbyr en tryggere og enklere hverdag , individuelt tilpasset brukerens behov.

Siden 2012  har vi rekruttert utenlandsk helsepersonell til norske helseforetak, i hovedsak fra Spania og Polen.Våre kunder er både offentlige og private aktører.

 

Nordic House  er en av 14 sertifiserte tilbydere av norsk og samfunnskunnskapsopplæring godkjent av Kompetanse Norge.

Sammen med Nordic Senter har vi  utviklet Nordic ID-modellen Et effektivt og tilpasset opplæringsløp i norsk språk og kultur hvor løpet bygger på læreplan i norsk og samfunnskunnskap, og har fire hovedelementer.

Elementene er satt sammen til et opplæringsløp og en arbeidspraksisperiode over 133 dager. I løpet denne perioden legges det gjennom kulturvertordningen til rette for  hverdagsintegrering gjennom informasjon og veiledning, introduksjon til arenaer i fritidssamfunnet og bistand til etablering av sosiale nettverk. Vårt mål er å rekruttere, kompetanseutvikle, integrere og beholde  den rekrutterte arbeidskraften i Norge.

NordicID- modellen er godt dokumentert av Høgskulen i Volda og Møreforskning AS. Du kan lese rapporten og  mer om FoU-prosjektet vi var en del av i 2016-17, her.

Kontakt oss

Kontakt oss

Takk

Ansatte

FullSizeRender_edited.jpg

Siri Lund

Prosjektleder Nordic ID

siri@nordic-house.no

(+47) 47613150 / (+34) 680166219

  • Grey LinkedIn Icon
IMG_1219_edited.jpg

Frank Øien

Daglig Leder

frank@nordic-house.no

(+47) 40053535 

  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page