Vi rekrutterer kvalifisert personell 

med norsk språk- og kulturkunnskap